Årsmötesträff, Ockelbo

25 - 27 Maj 2012

Rapport från årsmötet och pingstträffen i Ockelbo


Årsmötet   

Vid årsmötet var cirka 80 medlemmar och hela styrelsen (med ett undantag) närvarande. Efter att alla hälsats välkomna, särskilt nya medlemmar och medlemmar som var med för första gången, inleddes årsmötet med att klubbens sekreterare, Agneta (N311), och ordförande, jag (N51), valdes till mötessekretare respektive mötesordförande.

Därefter presenterades det gångna årets verksamhet och ekonomi. Klubbens intäkter kommer från lotteriförsäljning och ett särskilt tack riktades till medlemmar som skänker vinster och köper lotter. Nordic Husbilar AB bekostar tryckning av Klubbnytt och medlemsmatrikel, utskick samt service till klubben.


Birgitta (N190), vår kära lotterigeneral, hade avböjt omval, istället valdes Karin (N127) till ordinarie och Sune (N188) till suppleant i en i övrigt oförändrad klubbstyrelse. Ulla (N168) och Erik (N319) hade valt att avgå ur valberedningen efter många års trogen tjänst och i stället valdes Rune (N284) och Conny (N204).

Ove Andersson presenterade ett förslag om studiebesök på Alde, som många visade sig vara intresserade av. En uppdaterad medlemsmatrikel kommer att ges ut vartannat år.


Årsmötet avlutades och i direkt anslutning avtackades avgående ledamoten Birgitta (N190) och årets tre värdpar, Astrid och Owe (N267), Gerd och Östen (N360) samt Elsa och Sune (N188) med blommor och presenter. De två, ej närvarande, avgående ledamöterna i valberedningen, Ulla och Erik, avtackades i efterhand med blomstercheckar och personliga brev.


 

 Pingstträffen 

//Arne N51

Här finns ytterligare en berättelse från den här träffen