2009 års Elmia-mässa i Jönköping har resuterat i 2 referat.

Det första kommer från vår ordförande Rune det andra kommer från Katy och Arne i bil nr 51.