Information om temporär stängning av vägen till Kinnekulle stenbrott

16-19 april 2021